Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy

 • Ředitel Krajského ředitelství hl. m. Prahy
  • Náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
   •  Odbor specializovaných činností
   • Odbor rozpočtu a účetnictví
   • Odbor správy majetku
   • Ekonomický odbor
   • Odbor veřejných zakázek
   • Odbor informačních a komunikačních technologií
  •  Náměstek ředitele KŘ pro vnější službu
   • Kancelář náměstka ředitele KŘ pro vnější službu
   • Integrované operační středisko
   • Odbor služby pořádkové policie
   • Zásahová jednotka
   • Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
   • Speciální pořádková jednotka
   • Pohotovostní motorizovaná jednotka
   • Odbor služby dopravní policie
  • Náměstek ředitele KŘ pro SKPV
   • Kancelář náměstka ředitele KŘ pro SKPV
   • Odbor obecné kriminality
   • Odbor hospodářské kriminality
   • Odbor operativní dokumentace
   • Odbor technické ochrany
   • Odbor analytiky
   • Odbor odhalování závažné obecné kriminality
   • Odbor kriminalistické techniky a expertiz
   • Odbor vyšetřování dopravních nehod
  • Kancelář ředitele KŘ hl. m. Prahy
   • Organizační oddělení
   • Analyticko právní oddělení
   • Preventivně informační oddělení
   • Oddělení statistiky
   • Oddělení ochrany utajovaných informací
   • Oddělení ostrahy objektů
   • Oddělení krizového řízení
   • Kancelář podpory kvality
   • Oddělení správy a kontroly osobních údajů
   • Překladatel
  • Ředitel pro řízení lidských zdrojů
   • Odbor personálního řízení a odměňování
   • Školní policejní středisko
   • Odbor vnitřní kontroly
 • Obvodní ředitelství Praha I.
 • Obvodní ředitelství Praha II.
 • Obvodní ředitelství Praha III.
 • Obvodní ředitelství Praha IV.

 

·